L’Odontopediatria és la branca de l'odontologia encarregada de tractar als nens. L’ odontopediatra serà, per tant, l'encarregat d'explorar i tractar a nens i nounats. També s'encarrega de detectar possibles anomalies en la posició dels maxil·lars o dents per remetre a l’ortodoncista. Els nens i adolescents que pateixen determinades alteracions de la salut, tals com a malalties sistèmiques, trastorns del desenvolupament o problemes mentals, presenten major risc de desenvolupar malalties orals. El paper del *odontopediatra en la seva prevenció i maneig és fonamental, per la qual cosa és necessari que conegui la condició del nen o adolescent i com pugues aquesta influir en la seva salut bucal. A partir dels 12 mesos d'edat, aquests nens han d'iniciar un seguiment periòdic, especialitzat i personalitzat per part del dentista pediàtric. No obstant això, en la pràctica no se sol realitzar un adequat control de la salut bucodental en aquests pacients.

Promocions